Valkoinen teräsrakenne

Totuus kuudesta vesiohenteisiin teollisuusmaaleihin liittyvästä uskomuksesta

Toimivatko vesiohenteiset maalit yhtä hyvin kuin liuoteohenteiset maalit? Pystyvätkö ne todella suojaamaan metallipintoja korroosiolta? Eikö vesiohenteisiin ratkaisuihin siirtyminen vaadi liikaa vaivaa ja investointeja? Jos olet joskus esittänyt näitä kysymyksiä, et ole ainoa. Vaikka vesiohenteisten teollisuusmaalien suosio on kasvussa, niiden käyttö on vielä vähäisempää kuin liuotinohenteisten.

Vesiohenteisiin ratkaisuihin liittyy vielä monia väärinkäsityksiä. Ne perustuvat kuitenkin ennemmin uskomuksiin kuin faktoihin. Ennen kuin metallipinnoille valitaan maalausjärjestelmä, on tärkeää tietää eri vaihtoehdoista. Haluamme auttaa sinua löytämään tarvitsemasi tiedon. Siksi kävimme läpi kuusi yleistä uskomusta, jotka liittyvät metallipintojen vesiohenteisiin teollisuusmaaleihin.

 

1. Vesiohenteiset teollisuusmaalit metallipintojen korroosiosuojana 

Yksi yleisimmistä väärinkäsityksistä on, että vesiohenteiset teollisuusmaalit eivät suojaa metallipintoja korroosiolta. Vesiohenteisissa korroosionestomaalien tekniset ominaisuudet ja niissä käytetyt raaka-aineet ja ovat kuitenkin viime vuosina kehittyneet voimakkaasti. Sen ansiosta esimerkiksi teräspinnat voidaan maalata monissa kohteissa vesiohenteisilla korroosionestomaaleilla suojauksesta ja muista ominaisuuksista tinkimättä.

Maalin liuotinaineen (kemiallinen liuote tai vesi) ainoa tehtävä on siirtää maalikalvo alustaan. Liuotteen haihtuessa maalikalvoon jää maalin muut ainesosat, jotka muodostavat muun muassa korroosionsuojan. Vesiohenteisten maalien sisältämä vesi haihtuu maalikalvosta aivan kuten kemialliset liuotteetkin. Siksi liuotinaine ei vaikuta maalikalvon korroosionsuojaan.

Entäpä lentoruoste? Lentoruostetta aiheuttaa vesiohenteisen maalin sisältämä vesi silloin, kun maali on vielä märkää. Sitä saattaa syntyä maalin koostumuksesta tai tuotteen virheellisen käytön vuoksi. Tikkurilan vesiohenteiset teollisuusmaalit metallipinnoille on suunniteltu niin, että lentoruosteen syntymisen riski on minimoitu. 

 

2. Vesiohenteisten teollisuusmaalien säänkestävyys 

Säänkesto on toinen yleinen huolenaihe, kun vertaillaan erilaisia teollisuusmaaleja metallipinnoille. Kestävätkö vesiohenteiset maalit UV-valoa ja sääolosuhteita? 

Vesiohenteiset teollisuusmaalit kestävät erilaisia sääolosuhteita hyvin. Korroosionesto- ja säänkesto-ominaisuudet riippuvat kuitenkin yksittäisten tuotteiden kemiallisesta koostumuksesta. Siksi ei kannata verrata yleisesti vesiohenteisten maalien säänkestävyyttä liuoteohenteisiin maaleihin. Parempi lähestymistapa on verrata keskenään tuotteita, joissa käytetään samankaltaista sideainetta, kuten epoksia, akryylia ja polyuretaania. 

On tärkeää huomioida, että vesiohenteiset maalit eivät vielä sovellu upporasitukseen, joten niitä ei tule käyttää vedenalaisissa tai maanalaisissa käyttökohteissa. Vesiohenteisilla teollisuusmaaleilla on omia erikoisvaatimuksia, jotka johtuvat pääasiassa maalien sisältämästä vedestä. Maalattavan pinnan esikäsittely ja olosuhteet maalaustyön ja kuivumisen aikana vaikuttavat lopputulokseen voimakkaasti.

Metal machinery

3. Vesiohenteiset maalit toimivat yhtä hyvin metallipinnoilla kuin liuoteohenteiset maalit

Yksi yleinen väärinkäsitys on, että vesiohenteiset maalit ovat toimivuudeltaan heikompia kuin liuoteohenteiset maalit. Näin ei kuitenkaan ole: ne suojaavat metallipintoja ja tuottavat aivan yhtä korkealaatuisen lopputuloksen.

Vesiohenteisten teollisuusmaalien sisältämät raaka-aineet ovat edistyneet paljon, ja teknologia kehittyy jatkuvasti. Vesiohenteisissa maaleissa käytetään samantyyppisiä sideaineita kuin liuoteohenteisissa, esimerkiksi epokseja, akryylejä, vinyylejä ja alkydejä. Siksi maalien ominaisuudetkin muistuttavat vastaavien liuoteohenteisten maalien ominaisuuksia.

Kun vesiohenteisia maaleja käytetään oikein, niillä saadaan kaunis ja kestävä maalipinta, joka suojaa metallipintaa vaativissakin ympäristöissä. Esimerkiksi Tikkurilan vesiohenteinen Fonte-tuotevalikoima kestää hyvin vertailun liuoteohenteisten maalien kanssa. Fontecoat FD 20 on  kaksikomponenttinen vesiohenteinen epoksimaali, joka voidaan levittää suoraan metallipinnoille ilman erillistä pohjamaalia. Se muodostaa kovan, puolihimmeän pinnan ja kestää kulutusta sekä kemiallista rasitusta erittäin hyvin. 

4. Vesiohenteiset maalit eivät lisää huoltomaalaustoimenpiteitä 

Ääriolosuhteita lukuun ottamatta, vesiohenteisilla teollisuusmaaleilla on sama huoltomaalausväli kuin muillakin teollisuusmaaleilla. Samoin kuin liuoteohenteiset maalit, vesiohenteiset maalit on tutkittu ja testattu huolellisesti laadun ja kestävyyden varmistamiseksi. Pientä huoltokäsittelyä luultavasti tarvitaan matkan varrella, mutta pinnan oikeanlainen esikäsittely ja maalin levitysmenetelmä parantavat maalipinnan kestävyyttä. 

Maalattujen metallipintojen huolto- ja korjausmaalaukseen löytyy laaja valikoima Tikkurilan tuotteita.

 

5. Vesiohenteisiin ratkaisuihin siirtyminen voi säästää kustannuksia 

Alkuinvestointien jälkeen, valinta siirtyä vesiohenteisiin ratkaisuihin alkaa tuottaa kustannussäästöjä, kun kaikki laitteet ja maalausprosessit on säädetty optimaalisiksi. Vesiohenteiset maalit ovat hinnaltaan hieman korkeampia siksi, että niiden raaka-aineet ovat kalliimpia. Vesiohenteisten tuotteiden avulla voi kuitenkin alentaa tuotannon kokonaiskustannuksia. Vesiohenteiset maalit eivät ole syttyviä, eli ne eivät vaadi räjähdyssuojattuja laitteita, helposti syttyvien materiaalien käsittelyä koskevia vakuutuksia tai erikoiskuljetuksia. Pesuliotinten käyttöä voidaan vähentää, koska märän vesiohenteisen maalin voi poistaa vedellä. 

Alkuun vesiohenteisten maalien kanssa työskentely vaatii liuoteohenteisiin ratkaisuihin verrattuna hieman enemmän tarkkuutta. On huolehdittava, että pinnan esikäsittely tehdään huolellisesti ja että ympäröivässä ilmassa ei ole epäpuhtauksia. Hyvän lopputuloksen varmistamiseksi maalin levitysprosessissa ja maalausolosuhteissa on oltava hieman tarkempi ja täsmällisempi. Vesiohenteisia maaleja käytettäessä on ehkä tarpeen levittää kaksi tai kolme maalikerrosta niiden alhaisen kiintoainepitoisuuden vuoksi. 

Me Tikkurilassa autamme asiakkaitamme saavuttamaan sujuvan siirtymän vesiohenteisiin ratkaisuihin. Testaamme vesiohenteisia tuotteita yhdessä asiakkaidemme kanssa ja tiedämme, miten eri ratkaisut toimivat. Otamme kaikki haasteet ja mahdollisesti esiintyvät ongelmat huomioon jo hyvissä ajoin.

Metal machinery

6. Vesiohenteisten tuotteiden käyttö voi parantaa liiketoimintaasi

Saatat pohtia auttaako vesiohenteisten tuotteiden käyttäminen kasvattamaan liiketoimintaasi. Kannattaisiko vaihtaa? Tavoitteistasi ja tilanteestasi riippuen vesiohenteiset tuotteet voivat olla oikea valinta. On hyvä olla tietoinen vesiohenteisten tuotteiden kasvavasta kysynnästä ja mahdollisuuksista, joilla ne voivat parantaa liiketoimintaasi. Globaalien vesiohenteisten pinnoitteiden markkinoiden odotetaan kasvavan 5,7 % vuodessa (CAGR) vuosina 2017-2025.

Vesiohenteiset tuotteet auttavat vähentämään haitallisia ympäristövaikutuksia, siksi yritykset ottavat niitä käyttöönsä. Ne tuottavat huomattavasti vähemmän haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) päästöjä kuin liuotinohenteiset pinnoitteet. Maalin kuivuessa ilmaan haihtuu haitallisten päästöjen sijaan pääosin vettä. Kestävän kehityksen merkityksen korostuessa ja VOC-päästöjä koskevien määräysten tiukentuessa vesiohenteisten ratkaisujen suosio ja kysyntä kasvaa.

Lisäksi vesiohenteiset ratkaisut luovat turvallisemmat työskentelyolosuhteet. Vesiohenteisia tuotteita käytettäessä on muistettava oikeiden suojavarusteiden käyttö. Turvallisuuden parantaminen ja räjähdysriskin pienentäminen ovat myös tärkeimpiä syitä siihen, miksi yritykset valitsevat vesiohenteisia ratkaisuja. 

 

Kysymyksiä, joihin on hyvä vastata vesiohenteisten maalien käyttöä harkitessa 

  • Mitä maaleja ja pinnoitteita yrityksessämme käytetään tällä hetkellä? 
  • Millaisia metallipintoja käsittelemme? 
  • Mitä maalauslaitteita on käytössämme tällä hetkellä? 
  • Millaiset maalausolosuhteet ja -tilat on käytettävissä? 
  • Mikä merkitys on kestävällä kehityksellä ja ympäristöystävällisyydellä? 
  • Mitä ominaisuuksia maalikalvolla tulee olla? 
  • Mitä vaatimuksia tuotantoon tai toimintaan kohdistuu tällä hetkellä?

 

Tilaa uutiskirje teollisuuteen
on lisätty muistilistalle.
on poistettu muistilistalta.
fi