Ruiskumaalaus

Miten vesiohenteiset maalit soveltuvat metallipintojen korroosiosuojaukseen?

Metallipintojen teollisessa maalauksessa on tärkeää, että vesiohenteiset tuotteet suojaavat metallipintoja korroosiolta ja ympäristörasitukselta sekä tarjoavat pitkäkestoisen ja viimeistellyn maalipinnan.

Mitä tulisi huomioida, kun valitaan vesiohenteisia maaleja teolliseen pintakäsittelyyn, jotta saavutetaan paras mahdollinen lopputulos? Lue asiantuntijoidemme vinkit aina oikeiden tuotteiden valinnasta ja käytöstä maalipinnan huoltokäsittelyyn asti.

Valitse oikean tyyppinen vesiohenteinen maali

Miten osaat valita oikeat vesiohenteiset maalit yrityksellesi? Kun tutkit erilaisia vesiohenteisia pohjamaaleja, pintamaaleja, yksikerrosmaaleja tai lakkoja, huomioi seuraavat asiat:

 • Metallityypit, joita käsitellään
 • Missä ja miten lopputuotetta käytetään
 • Maalausolosuhteet, joissa työskennellään
 • Tehdäänkö maalaus vai kokoonpano ensin
 • Miten kauan maalipinnan tulee kestää
 • Standardit ja laatuvaatimukset, joita on noudatettava
 • Nykyiset prosessit
 • Kuivumisaika 
 • Tuotantomäärät ja -kapasiteetti

Tikkurilan metallipinnoille tarkoitetut vesiohenteiset tuotteet täyttävät uusimpien ympäristömääräysten ja teollisuuden laatustandardien vaatimukset. Joitakin vesiohenteisia tuotteitamme voidaan käyttää yksikerrosjärjestelmänä, mikä alentaa tuotantokustannuksia. 

Käytä vesiohenteisille maaleille soveltuvaa maalauslaitteistoa

Vesiohenteisia maaleja käytettäessä maalauslaitteiston kaikkien osien, jotka ovat kosketuksissa märän maalin kanssa, on oltava ruostumatonta terästä tai erikoismuovia. Vesiohenteinen maali sen sijaan ei ole syttyvää, joten laitteistolle ei ole erityisiä räjähdyssuojavaatimuksia, mikä voi säästää kustannuksia. 

Pinnan esikäsittely

Pinnan esikäsittelyllä on erittäin suuri merkitys metallipintojen teollisen maalauksen onnistumiselle. Liuoteohenteiset maalit sietävät enemmän epäpuhtauksia, esimerkiksi lian tai rasvan jäämiä maalattavalla pinnalla. Vesiohenteiset maalit vaativat täysin puhtaan maalausympäristön ja pinnan: ne eivät salli maalattavalla pinnalla lainkaan rasvaa tai öljyä, joten puhdistus on suoritettava erityisen huolellisesti. 

Esipuhdistusvaiheessa maalattavalta pinnalta tulee poistaa kaikki lika, pöly, vesiliukoiset suolot ja muut epäpuhtaudet. Puhdas pinta varmistaa maalin hyvän tarttuvuuden. 

Ennen vesiohenteisen maalin levittämistä teräspinnalle, poista rasva ja suihkupuhdista pinta puhtausasteeseen Sa2½ (ISO 8501-1). Jos suihkupuhdistus ei ole mahdollista, kylmävalssatuille ohutlevyille suositellaan fosfatointia tartunnan parantamiseksi. Fosfatointi parantaa myös maalatun pinnan korroosiokestävyyttä. Koska ruostetta muodostuu helposti tasaisille teräspinnoille, tämä puhdistusvaihe on tehtävä juuri ennen maalausta.

Poista pohjamaalatuilta pinnoilta öljy, rasva, suolat ja lika ja paikkamaalaa  mahdolliset pohjamaalipintaan syntyneet vauriot. On tärkeää tarkistaa käytettävän maalin tuoteselosteesta ohjeet aiemmin pohjamaalattujen pintojen käsittelyyn. 

Ruiskumaalaus

Oikeanlaiset maalausolosuhteet ja levitysmenetelmä

Vesiohenteinen maali tulee aina levittää vasta asianmukaisen pinnan esikäsittelyn jälkeen. Tee kaikki esikäsittely- ja levitysvaiheen toimenpiteet tarkasti ja huolehdi puhtaudesta, jotta saat parhaan mahdollisen lopputuloksen ja varmistat maalipinnan kestävyyden. Kun maali levitetään oikein, vesiohenteiset teollisuusmaalit tuottavat tasaisen ja kestävän lopputuloksen.

Vesiohenteisen maalin käyttöön ja onnistuneeseen lopputulokseen vaikuttavat seuraavat tekijät:

 • Maalityyppi
 • Maalauslaitteisto ja levitysmenetelmä
 • Tuotantonopeus
 • Tuotantomäärät
 • Hallitut maalausolosuhteet vs. maalaamon ulkopuolella tehty maalaus

Vesiohenteisia maaleja voidaan levittää useilla eri menetelmillä. Ruiskutus on suosituin levitystapa, mutta myös kastomaalausta voidaan käyttää. Levitysrobotit ovat erityisen hyviä kapeissa paikoissa, kun tarvitset tasaisen, korkealaatuisen viimeistelyn. 

Automaattiset ruiskutuslaitteet toimivat parhaiten isoilla, tasaisilla pinnoilla ja silloin, kun käsitellään pitkä sarja samanlaisia kappaleita.

Ruiskutusmenetelmä riippuu käytetyn maalin tyypistä ja maalattavan kappaleen muodosta ja materiaalista. Erilaisiin ruiskutusmenetelmiin kuuluu sivuilmaruiskutus, suurpaineruiskutus, sivuilma-avusteinen suurpaineruiskutus ja elektrostaattinen ruiskutus. Kaksikomponenttiset suurpaineruiskulaitteet yleistyvät vesiohenteisten epoksi- ja polyuretaanimaalien levityksessä, erityisesti silloin, kun levitetään suuria maalimääriä. 

Varmista asianmukaiset maalin kuivumisolosuhteet

Jotkin vesiohenteiset metalliteollisuusmaalit voidaan levittää yhtenä paksumpana kerroksena, mutta useimmat vaativat kaksi tai kolme kerrosta. Levitettäessä useampi kerros maalia, on huomioitava riittävä kuivumisaika jokaisen maalikerroksen jälkeen. Suositeltu kuivumislämpötila riippuu käytetystä maalista. Kunnollinen ilmanvaihto on välttämätön, kun maalataan vesiohenteisilla maaleilla.

Vesiohenteiset tuotteet ovat kuivuessaan herkempiä maalausolosuhteiden vaikutuksille. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana pitää ympäröivän ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli 15 ºC. Suositeltu ilmankosteus vesiohenteisille maaleille on 20–70 %. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi maali tulee levittää ympäristössä, jonka olosuhteita voi hallita. Jos ympäristö on liian kostea, maalin sisältämä vesi ei pääse haihtumaan kunnolla, jolloin verhovalumien mahdollisuus kasvaa. Liian alhainen kosteus voi toisaalta aiheuttaa ongelmia kalvonmuodostuksessa ja lisätä kuivaroiskeiden riskiä. 

Vesiohenteisten maalien huoltomaalausväli 

Toisinaan vesiohenteisten maalien kestävyys ja huoltomaalauksen tarve saattaa mietityttää, mutta huoli on turha. Vesiohenteisten maalien huoltomaalausväli on sama kuin liuotinohenteisilla maaleilla (äärimmäisiä rasitusolosuhteita lukuun ottamatta), eli pientä huoltokäsittelyä luultavasti tarvitaan matkan varrella.

Huoltokäsittelyä ei aina voida tehdä samoilla maalausmenetelmillä, joita on käytetty alkuperäisen maalipinnan levitykseen. Paikan päällä tehtävään huolto- ja korjausmaalaukseen voidaan käyttää esimerkiksi sivellintä ja telaa. Synteettisestä materiaalista, kuten polyamidista (nailonista) tai polyesteristä valmistetut siveltimet, joissa on ohennetut tai haarautuvat harjaspäät, soveltuvat erityisen hyvin vesiohenteisille maaleille.

 

Näitä asiantuntijoiden vinkkejä noudattamalla varmistat parhaan lopputuloksen vesiohenteisilla teollisuusmaaleilla. Vesiohenteisiin ratkaisuihin siirtymällä parannat samalla toiminnan ympäristöystävällisyyttä sekä käyttäjien terveyttä ja turvallisuutta. 

Haluatko lisää tietoa ja käytännön neuvoja vesiohenteisista metalliteollisuusmaaleista? Tilaa uutiskirjeemme ja ota meihin yhteyttä, jos sinulla on kysymyksiä.

Tilaa uutiskirje teollisuuteen
on lisätty muistilistalle.
on poistettu muistilistalta.
fi