Korkea liikerakennus

Mikä on korkeakuiva-aineinen teollisuusmaali, ja miten se eroaa muista teollisuusmaaleista?

Monet yritykset hyötyvät korkean kuiva-ainepitoisuuden teollisuusmaalien käytöstä maalausprosesseissaan. Mistä tietää, ovatko korkeakuiva-aineiset maalit oikea valinta ja millaisissa sovelluksissa niitä kannattaa käyttää? Lue lisää, jotta voit jatkossakin tehdä perusteltuja hankintapäätöksiä.

Mikä on korkeakuiva-aineinen maali?

Korkean kuiva-ainepitoisuuden maali voi olla yksi- tai kaksikomponenttinen, eikä niille ole yksiselitteistä määritelmää. Näkemykset saattavat erota maalinvalmistajista ja markkinoista riippuen. Yleisesti ottaen nykypäivän määritelmät luokittelevat maalin korkeakuiva-aineiseksi, jos sen sisällöstä 70% tai enemmän on kiintoaineita.

Korkean kuiva-ainepitoisuuden maaleissa on alhaisemmat VOC-päästöt

Korkean kuiva-ainepitoisuuden teollisuusmaaleja on kehitetty markkinoille ratkaisuksi yhä tiukentuneelle ympäristölainsäädännölle. Yhä useampien yritysten on pienennettävä VOC-päästöjään johtuen yhä tiukemmasta lainsäädännöstä.

Toinen syy korkea kuiva-aineisten maalien kehittämiselle on, että odotukset tuotantotehokkuudelle kasvavat jatkuvasti ja yritykset etsivät yhä nopeampia ratkaisuja. Maalausprosessia voidaan usein tehostaa käyttämällä yksikerrosmaaleja. Yksikerrosmaaleissa kalvonmuodostusominaisuuksilta vaaditaan paljon, ja tätä ominaisuutta voidaan parantaa lisäämällä maalin kuiva-ainepitoisuutta.

Alhaisen kuiva-ainepitoisuuden maalit sisältävät paljon liuotteita, kun taas korkea kuiva-aineiset tuotteet sisältävät vain vähän tai ei lainkaan liuotteita. Koska liuotteita haihtuu vähemmän korkea kuiva-aineisen maalin kuivumisprosessissa, niistä aiheutuu vähemmän VOC-päästöjä. Näin ollen niitä pidetään ympäristöystävällisempänä vaihtoehtona perinteisiin maaleihin verrattuna. Tästä syystä useat yritykset käyttävät korkeakuiva-aineisia tuotteita, erityisesti, jos vesiohenteiset tuotteet eivät sovellu heidän tarpeisiinsa.

Haluatko vertailla eri maalien ja maalausjärjestelmien VOC-päästöjä? Käytä metalliteollisuusmaalien VOC-laskuriamme.

Koneet

Korkeakuiva-aineiset maalit voivat auttaa lyhentämään maalausprosessia

Korkeakuiva-aineisten maalien ja yksikerrosmaalien merkittävä etu on, ettei maalausprosessin aikana tarvita useita vaiheita pintojen esikäsittelyyn, puhdistukseen ja eri maalausvaiheisiin. Asianmukainen pinnan esikäsittely on tietenkin edelleen tarpeen laadukkaan ja pitkäkestoisen maalipinnan varmistamiseksi, mutta korkeakuiva-aineisia maaleja käytettäessä maalikerroksia tarvitaan vähemmän saman kalvonpaksuuden saavuttamiseksi. Maalien riittoisuus ja peittävyys on yleensä suurempi verrattuna alhaisemman kuiva-ainepitoisuuden maaleihin. 

Korkeakuiva-aineiset yksikerrosmaalit eivät vaadi erillistä pohjamaalia, mikä säästää myös aikaa ja kustannuksia. 

Korkeakuiva-aineiset maalit vaativat maalausmenetelmältä tarkkuutta


Metallipinnan esikäsittelyn jälkeen korkeakuiva-aineiset maalit levitetään pääasiallisesti ruiskuttamalla. Korkeakuiva-aineisten maalien korkeampi viskositeetti ja tasoittuvuusominaisuudet tekevät maalaustyöstä vaativampaa, ja levitys vaatii tarkkuutta.

Korkeakuiva-aineisia tuotteita käytettäessä maalausprosessi vaatii täsmällisyyttä ja oikeanlaisia prosesseja, koska väärä levitystapa voi vaikuttaa negatiivisesti lopputuotteen laatuun ja ulkonäköön. Kun maali levitetään yhtenä kerroksena, riski väärästä kalvonpaksuudesta tai jopa maalaamattomista kohdista kasvaa. Tämän vuoksi suositellaan vahvistusmaalausta hitsaussaumoihin, reunoihin, kulmiin ja muihin ongelma-alueisiin ennen lopullisen maalikerroksen levittämistä.

Varmista myös, että maaliruisku ja paineilmalaite ovat puhtaat. Voit käyttää korkeampaa painetta, jotta korkeakuiva-aineisen maalin hajotus on oikea.

Korkeakuiva-aineiset maalit ovat kustannuksiltaan edullisempia

Vaikka korkeakuiva-aineiset tuotteet ovat yleensä hiukan arvokkaampia kuin perinteiset metalliteollisuusmaalit, saman kalvonpaksuuden saavuttamiseen tarvitaan vähemmän maalia. Kuiva-ainepitoisuuden ollessa korkeampi, maalipinnasta haihtuu vähemmän liuotteita, jolloin maalipinnan kuivakalvonpaksuus on korkeampi verrattuna perinteisiin maaleihin.

Kun tarkastelet maalin litrahintaa verrattuna hintaan neliömetriä kohden, huomaat, että voit itse asiassa säästää tuotantokustannuksissa korkeakuiva-aineisia maaleja käyttämällä.
Jos haluat arvioida korkeakuiva-aineisen tuotteen tai koko maalausjärjestelmän kustannuksia, käytä metalliteollisuusmaalien kustannuslaskuriamme. Voit käyttää laskuria eri tuotteiden vertailuun tai koko maalausjärjestelmän kustannuarvioon siten, että se sisältää useita tuotteita.

Koneiston osa
Haluatko kuulla lisää ajankohtaisista aiheista ja tuotteista teollisiin maalaussovelluksiin?
Tilaa uutiskirje teollisuuteen
on lisätty muistilistalle.
on poistettu muistilistalta.
fi