Tikkurila Temasilox

Korkeakuiva-aineisten maalien käyttö: Asiantuntijavinkkejä laadukkaaseen lopputulokseen

Tutustu korkeakuiva-aineisten maalien tärkeimpiin etuihin.

Korkeakuiva-aineisille maaleille on olemassa erilaisia määritelmiä. Me luokittelemme ne tuotteiksi, joiden kuiva-ainepitoisuus on vähintään 70 %. 

Kun kyseessä on maalityyppi, jonka kuiva-ainepitoisuus on alhainen ja joka koostuu suurelta osin liuotteista, suurin osa maalin ainesosista haihtuu kuivumisprosessin aikana. Sen sijaan korkeakuiva-aineiset maalit sisältävät vähemmän liuotteita.

Yleisesti ottaen korkeakuiva-aineisia tuotteita voidaan käyttää kuten useimpia muita, perinteisiä metalliteollisuusmaaleja. On kuitenkin muutama seikka, joka on hyvä huomioida kun harkitaan korkeakuiva-aineisten tuotteiden valintaa ja käyttökohteita. 

Kokosimme yhteen vinkit, joiden avulla saavutat korkeakuiva-aineisten maalien avulla parhaan lopputuloksen. 

Tärkeimmät edut, jotka on hyvä tietää suunniteltaessa korkeakuiva-aineisten maalien käyttöä

Kun harkitset korkeakuiva-aineisia tuotteita, kannattaa ottaa huomioon pintakäsittelylle asetetut vaatimukset, senhetkiset maalausprosessit, projektin aikataulu ja budjetti. 

Korkeakuiva-aineisten tuotteiden tärkeimmät edut:

  • Alhaisemmat kokonaiskustannukset ja nopeampi maalausprosessi
  • Vähemmän VOC-päästöjä
  • Suurempi kalvonpaksuus vähemmällä maalimäärällä

Seuraavassa perehdytään näihin etuihin tarkemmin. 

Korkeakuiva-aineisten tuotteiden käyttö: Asiantuntijavinkkejä laadukkaisiin lopputuloksiin

Alhaisemmat kokonaiskustannukset

Epäilyttääkö korkeakuiva-aineiden tuotteiden valinta hinnan vuoksi? Usein hieman korkeampi maalin litrahinta saa pohtimaan maaleihin käytettävien kustannusten nousua. 

Todellisuudessa korkeakuiva-aineiset maalit eivät kuitenkaan ole kustannuksiltaan korkeampia verrattuna perinteisiin teollisuusmaaleihin. Päinvastoin, korkeakuiva-aineisten maalien valitseminen usein auttaa säästämään kustannuksia. 

Jos haluat tietää, mikä on korkeakuiva-aineisten tuotteiden todellinen kustannus, tarkastele litrahinnan sijasta neliömetrihintaa. Miksi? Yksinkertaisesti siksi, että käytettäessä korkeakuiva-aineisia tuotteita, saman pinta-alan peittämiseen tarvitaan vähemmän maalia.

Alhaisemmat VOC-päästöt 

Mikä merkitys yrityksellesi on kestävällä kehityksellä ja ympäristöystävällisyydellä? Onko yksi tärkeimmistä tavoitteistasi vähentää VOC-päästöjä ja toiminnan haitallisia ympäristövaikutuksia? 

Yksi korkeakuiva-aineisten tuotteiden käytön tärkeimmistä eduista on VOC-päästöjen väheneminen. Ympäristölainsäädännön tiukentuessa tämä on keskeinen aihe monille organisaatioille kaikkialla maailmassa. 

Ympäristöystävällisyyden ja kestävän kehityksen turvaamiseksi monet yritykset käyttävät vesiohenteisia teollisuusmaaleja. Vesiohenteiset tuotteet eivät kuitenkaan aina sovellu käyttökohteen asettamiin vaatimuksiin. Vesiohenteiset maalit eivät sovellu esimerkiksi säiliöihin tai upporasituksessa oleville teräspinnoille. 

Kun käyttökohde tai sovellus vaatii liuoteohenteisen maalin käyttöä, voidaan ympäristöystävällisyys varmistaa sillä, että käytetään tuotteita, joissa on mahdollisimman vähän liuotteita. Tähän ratkaisuna toimivat hyvin korkean kuiva-ainepitoisuuden maalit, jotka ovat niukkaliuotteisia tai jotka eivät sisällä lainkaan liuotteita.

Toimivat yksikerrosmaaleina

Toinen korkeakuiva-aineisten tuotteiden keskeinen etu on se, että niitä voidaan käyttää yksikerrosmaaleina ja levittää paksumpina kerroksina. Yksikerrosmaalauksen ja suuremman kalvonpaksuuden ansiosta tarvitaan vähemmän käsittelykertoja, mikä nopeuttaa maalausprosessia. 

Etenkin OEM-yritykset arvostavat korkean kuiva-ainepitoisuuden polyuretaanimaaleja, joilla saavutetaan sileä ja silkkinen pinta. Polyuretaanimaalien erinomainen kiilto vetää vertoja autojen maalipinnoille. Koska tuotteita voidaan käyttää yksikerrosmaaleina, myös tuotantoprosessi tehostuu.  

Korkeakuiva-aineisten maalien käyttö

Kun olet valinnut korkeakuiva-aineisen maalituotteen, saat parhaat tulokset näillä asiantuntijavinkeillä.

Varmista sopivat maalausolosuhteet

Korkeakuiva-aineisten tuotteiden sopivat levitysolosuhteet eivät juuri eroa useimpien perinteisten metalliteollisuusmaalien levitysolosuhteista. Oikea lämpötila on kuitenkin tärkeä tekijä käytettäessä korkeakuiva-aineisia maaleja.

Monissa tapauksissa maalaamot saattavat olla vanhoja, mikä voi aiheuttaa haasteita maalausolosuhteille. Maali ei saa koskaan olla kylmää, vaikka maalattaisiin alhaisessa lämpötilassa. Talvella maalaamon lämpötila voi olla esimerkiksi 5–10 °C ja alhaisempi lämpötila nostaa maalin viskositeettia. Levittämisessä tarvittavan viskositeetin saavuttamiseksi korkeakuiva-aineisiin maaleihin on todennäköisesti lisättävä ohennetta. Korkeammissa lämpötiloissa ohenteen lisäämiselle ei ole tarvetta.

korkeakuiva-aineiset tuotteet

Käytä laadukkaita maalauslaitteita levitykseen 

On erittäin tärkeää, että korkeakuiva-aineisen maalin levittämiseen käytetään oikeanlaista laitteistoa. Jos lämpötila on oikea ja käytössäsi on laadukkaat maalauslaitteet, korkeakuiva-aineisten tuotteiden käyttäminen ei tuota ongelmia.

Koska korkeakuiva-aineisten maalien viskositeetti on korkea, suositellaan yleisesti käytettäväksi korkeapainepumppuja. Noudata kuitenkin tuoteselosteessa annettuja käyttöohjeita. Kun käytät esimerkiksi korkeakuiva-aineista Temasiloxia, tee näin:

Suurpaineruiskutuksessa tuotetta ohennetaan komponenttien lämpötiloista ja maalattavan kappaleen muodosta riippuen noin 0–5%. Suositeltava suuttimen koko 0,011"–0,015" ja suutinpaine 160–200 bar.

Sivuilma-avusteisessa suurpaineruiskutuksessa tuotetta ohennetaan komponenttien lämpötiloista ja maalattavan kappaleen muodosta riippuen noin 0–5%. Suositeltava suuttimen koko 0,011"–0,015" ja suutinpaine 160–200 bar. Hajotusilman paine on noin 1–3 bar. 

Molemmissa ruiskutustavoissa ruiskutuskulma valitaan käsiteltävän kohteen muodon mukaan. Kulunutta suutinta ei tule käyttää.

Sivelymaalauksessa tuotetta ohennetaan tarpeen mukaan.

 

Älä ohenna korkeakuiva-aineisia maaleja yli 20 % 

Tietyt korkeakuiva-aineiset tuotteet voivat olla hieman haastavia levittää, kun tavoitteena on erityisen esteettinen maalipinta ja tuotteen ulkonäkö. Yksi tapa ratkaista tämä ongelma on lisätä pieni määrä ohennetta korkeakuiva-aineisiin maaleihin. 

Älä kuitenkaan ohenna maalia yli 20 %:a, sillä muuten kyseessä ei enää ole korkeakuiva-aineinen tuote. Ihanteellisinta on, jos korkeakuiva-aineisten tuotteiden kanssa ei käytetä ylimääräisiä ohenteita lainkaan tai niiden määrä on hyvin pieni (noin 5 %).

 

Onko sinulla kysyttävää korkean kiintoainepitoisuuden teollisuusmaalien käytöstä? Ota meihin yhteyttä – autamme sinua mielellämme.  

Tilaa uutiskirje teollisuuteen
on lisätty muistilistalle.
on poistettu muistilistalta.
fi