Di-isosyanaattien käyttöä koskeva koulutusvelvoite

EU:n Kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja rajoituksia (REACH) koskevan asetuksen (1907/2006/EY) tavoitteena on parantaa ihmisten terveyden ja ympäristön suojelua mahdollisilta kemiallisista aineista aiheutuvilta riskeiltä sekä varmistaa EU:n kemianteollisuuden maailmanlaajuisen kilpailukyvyn säilyminen.

EU julkaisi 3. elokuuta 2020 monomeeristen di-isosyanaattien käyttöä koskevan rajoituksen (2020/1149) lisäyksenä REACH-asetuksen liitteeseen XVII. Asetus tuli voimaan 24. elokuuta 2020, mutta osa sen vaatimuksista tulee voimaan siirtymäkauden jälkeen 24. elokuuta 2023 alkaen. Rajoituksen vaatimukset koskevat ammatti- ja teollisuuskäytössä olevien tuotteiden, joissa on ≥ 0,1 painoprosenttia di-isosyanaattia, käyttöä ja markkinoille saattamista. Työnantajien on jatkossa varmistettava, että kyseisten tuotteiden käyttäjät ovat suorittaneet di-isosyanaattien turvallista käyttöä koskevan koulutuksen, ja dokumentoitava koulutuksen hyväksytty suorittaminen. Koulutus tulee suorittaa 24. elokuuta 2023 mennessä, ja se pitää uusia vähintään joka viides vuosi.

Koulutusta vaativien tuotteiden etiketissä lukee seuraava teksti: "24. elokuuta 2023 alkaen edellytetään asianmukaisen koulutuksen suorittamista ennen kuin teollisuus- tai ammattikäyttö sallitaan." 

Katso alta Tikkurilan tuotteet, joita koulutusvelvoite koskee.

Huomioithan, että työnantajan vastuulla on valita oikeat koulutusmoduulit työntekijöille di-isosyanaattia sisältävien tuotteiden käytöstä riippuen. Koulutusmoduuleja on erilaisia riippuen tuotteiden käytöstä. Esimerkiksi sivellin- ja telalevitykseen on oma koulutus ja ruiskumaalaukseen ulkona omansa. Koulutusmoduulien valintaan löydät apua valintaoppaasta:
https://www.safeusediisocyanates.eu/images/Documents

Monomeeristen di-isosyanaattien valmistajat, jotka kuuluvat toimialajärjestöihin ISOPA ja ALIPA, ovat sitoutuneet tarjoamaan yhteistyössä sidosryhmien ja viranomaisten kanssa koulutuksen ja verkkoalustan, jonka avulla koulutus voidaan järjestää asetetussa määräajassa koko EU:ssa kaikilla jäsenvaltioiden kielillä.
Koulutukset verkkokoulutuksena löytyvät osoitteesta: 

https://www.safeusediisocyanates.eu/fi/

Tikkurilan tuotteet, joita rajoitus koskee eivät ole sävytettäviä tuotteita tai tuotteiden sävytettäviä komponentteja.

on lisätty muistilistalle.
on poistettu muistilistalta.
fi