Puurakennus

Millaiset pintakäsittelytuotteet pidentävät puurakennuksen elinkaarta?

Teollisesti pintakäsitellyllä puutavaralla on parhaat edellytykset saavuttaa mahdollisimman pitkä huoltokäsittelyväli.

Rakentaminen kuluttaa Euroopassa enemmän raaka-aineita kuin mikään muu teollisuuden ala, ja sen ennustetaan vain kasvavan globaalisti. Tämän vuoksi tarvitsemme ratkaisuja ympäristöystävällisempään rakentamiseen.

On arvioitu, että maapallon väkiluku kasvaa 9 miljardiin vuoteen 2050 mennessä, mikä tarkoittaa yhä lisääntyvää rakentamisen tarvetta. Jo nykytasolla rakentaminen kuluttaa raaka-aineita Euroopassa enemmän kuin mikään muu teollisuuden ala – painon mukaan noin 50 % enemmän. 

Sen lisäksi rakennusten purkaminen tuottaa noin 40 – 50 % jätteistä, joten ympäristövaikutukset huomioiville rakentamisen ratkaisuille on todella kysyntää.

Elinkaariajattelu auttaa tarkastelemaan rakennuksen koko elinkaarta ja sen pidentämistä, jolloin myös rakennuksen ympäristövaikutukset pienentyvät.

Me Tikkurilassa pyrimme jatkuvasti optimoimaan pintakäsiteltyjen rakenteiden ja pintojen elinkaarisuorituskykyä. Pintakäsittelytuotteidemme optimaaliset ominaisuudet takaavat puulle pitkän käyttöiän ja parantavat ekotehokkuutta.

Mitä laadukkaampaa puutavaraa käytetään ja mitä huolellisemmin rakenteiden suunnittelu tehdään, sitä pidempään myös lopullinen pintakäsittely suojaa puupintoja.

Oikein valituilla tuotteilla ja oikea-aikaisella huoltomaalauksella voidaan merkittävästi pidentää puurakennuksen käyttöikää. Oikeilla tuotteilla puu pysyy erinomaisessa kunnossa pidempään – sekä esteettisesti että rakenteellisesti.

Lue lisää: Pitkä huoltomaalausväli pienentää puurakennuksen hiilijalanjälkeä

Mitä pidempi-ikäinen rakennus, sitä ympäristöystävällisempi se on

Elinkaariajattelussa tuotteen ympäristövaikutukset huomioidaan koko sen elinkaaren ajalta:

  • suorat vaikutukset aiheutuvat tuotteen valmistuksesta.
  • epäsuorat vaikutukset aiheutuvat tuotteen elinkaaren eri vaiheissa; materiaalin keruusta valmistuksen jälkeiseen aikaan.

Rakentamisessa kauaskantoisella ajattelulla voidaan saada aikaan suuria muutoksia ympäristöystävällisyydessä. Kun suunnitellaan, rakennetaan ja huolletaan johdonmukaisesti, voidaan rakennuksen ikää pidentää merkittävästi ja tehdä ekologisempia valintoja, jotka kestävät aikaa. 

Mitä pidempi rakennuksen elinkaari on, sitä ympäristöystävällisempi rakennus on.

Kuullotteella käsiteltyä ulkovuorilautaa.

Puurakentaminen yhdistettynä oikeisiin maaleihin tuo todellisen kestävyyden

Jotta puurakennus säilyy, puupintaa täytyy osata suojata oikein. Oikeiden tuotteiden valinnalla sekä huoltomaalauksella voidaan saada merkittäviä parannuksia puurakennuksen elinkaaren kestoon. Oikeilla tuotteilla puu säilyy niin esteettisesti kuin konkreettisesti pidempään hyvässä kunnossa.

Puuta kannattaa suojata ja maalata oikeilla tuotteilla, sillä vain silloin puurakennus saa sen ansaitseman pitkän elinkaaren. Maalaaminen vaikuttaa puun säilymiseen monella tapaa. Se:

  • saa puun pinnan esteettisyyden säilymään.
  • suojaa puuta.
  • estää puun sinistymisen ja pinnan homehtumisen. (Puupinnat ulkona vaativat myös parhaan mahdollisen homesuojan, ja siksi kaikki Tikkurilan ulkotuotteet sisältävät erittäin tehokkaita fungisideja.)
  • estää puun halkeilua.
  • estää puun pintaa nukkaantumiselta.


Lue lisää: Miksi pitkä huoltomaalausväli on ekologisempi kuin lyhyt? | Tikkurila

Puukerrostalo
Puiset pientalot

Mitä pidempi huoltomaalausväli, sitä enemmän ympäristö kiittää

Esimerkiksi Tikkurilan Ultra Pro Plus 30-maali tarjoaa korkealaatuisen suojan puulle. Sen kestävyys ja säänkesto ovat omaa luokkaansa, jolloin maali pidentää huomattavasti ulkoverhouksen käyttöikää. Tuote soveltuu käytettäväksi myös Joutsenmerkityissä rakennuksissa.

Hyvin huollettu puurakennus kestää aikaa. Sen lisäksi harvempi maalausväli on ekologisesti arvo itsessään. Sen ansiosta:

  • syntyy vähemmän maalausjätettä.
  • maalauskerrat sisältävät vähemmän saastuttavia työvaiheita.
  • rakennus vaatii vähemmän huoltotoimenpiteitä.

Tikkurilan maalit suojaavat tehokkaasti puurakennusta, jolloin sen elinkaari pitenee ja huoltomalausvälit ovat pitkiä – näin päästään yhä ympäristöystävällisempään rakentamiseen ja asumiseen. 

Lue lisää: Green Building – näin valitset maalituotteet kestävään rakentamiseen

Miten varmistaa, että puupinta pysyy hyvässä kunnossa mahdollisimman pitkään

Maalaushetkellä puun kosteuspitoisuus saa olla enintään 18 %. Ilman, puun ja käsiteltävän pinnan lämpötilan tulee olla vähintään +5 °C ja suhteellisen kosteuden alle 80 % – myös pintakäsittelyn kuivuessa. Käsittelemätön puu tulee käsitellä pohjamaalilla mahdollisimman pian, jotta puun pinnalle ei muodostu hometta, sienikasvustoa tai sinistymistä.

Pohjustus ja pintakäsittely on myös tehtävä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta saavutetaan pitkä huoltoväli. Puu alkaa ikääntymään jo muutaman kuukauden kuluessa sään vaikutuksesta. Mitä pidempään pinta pysyy maalaamattomana, sitä suuremmaksi kasvaa riskit maalien tarttumisongelmiin.

Puupinnan riittävän suojan saavuttamiseksi vaaditaan myös oikea maalikalvon paksuus (vähintään 80 μm) ja riittävä määrä pigmenttiä. Perinteiset teollisuuspohjamaalit ovat usein niin ohuita, että työmaalla tarvitaan kaksi kerrosta maalia.

Puupinnat tulee suojata ja maalata oikein valituilla tuotteilla, sillä vain näin voidaan varmistaa puupinnan mahdollisimman pitkä elinkaari.

 

Tilaa uutiskirjeemme ja varmista, että saat viimeisimmät uutiset ja ajankohtaisimmat päivitykset tuotteistamme sekä pintakäsittelyratkaisuistamme.

TILAA PRO INSIGHT -UUTISKIRJEEMME JA SAAT AJANKOHTAISIMMAT UUTISET SUORAAN SÄHKÖPOSTIISI.
Tilaa uutiskirje
on lisätty muistilistalle.
on poistettu muistilistalta.
fi