Pinnoitettu betonilattia

Betonilattiapinnoitteet – opas suunnittelun tueksi

Betonilattian pinnoitus vaatii hyvää suunnittelua, jotta lopputuloksena on onnistunut, kaunis ja pitkäkestoinen lattiapinta. Lue, kuinka löydät tilan erityisvaatimuksiin sopivan ratkaisun!

Miksi betonilattian pinnoituksen hyvä suunnittelu on tärkeää?

Betonilattian tulee olla kestävä, turvallinen ja helposti puhdistettava. Ilman pintakäsittelyä betonilattia ei täytä näitä vaatimuksia. Betonilattian pinnoituksella voi myös vaikuttaa tilan viihtyisyyteen. On tärkeää, että pinnoitemateriaali on valittu huolellisesti kohteen mukaan, tilan ja käyttökohteen erityisvaatimukset huomioiden. 

Betonilattioille tehtävät pinnoitukset ovat useimmiten eri tuotteilla toteutettuja käsittely-yhdistelmiä.​ Lattiapinnoitteiden todellinen käyttöikä riippuu aina käytettyjen tuotteiden koostumuksesta, alustan laadusta ja käyttöolosuhteista.  

Tikkurilan lattiapinnoitteiden laaja sävytysmahdollisuus antaa suunnittelijalle lähes rajattomat mahdollisuudet lattiapinnan suunnitteluun, jolla voidaan vaikuttaa merkittävästi tilan tunnelmaan, turvallisuuteen ja käyttäjäystävällisyyteen.

Laajasta valikoimasta löytyvät tuotteet moniin vaativiin kohteisiin, kuten teollisuus-, korjaamo- ja varastotilojen sekä myymälä- ja muiden julkisten tilojen lattioiden pintakäsittelyyn.

Betonilattian pinnoituksella voit vaikuttaa lattian ominaisuuksiin ja koko tilan tunnelmaan

Betonilattian pintakäsittelyn hyödyt pähkinänkuoressa:

  • betonin pintalujuus kasvaa
  • pölyäminen vähenee
  • puhdistettavuus helpottuu
  • kulutuskestävyys ja kemiallinen käsiteltävyys paranevat
  • mekaaninen kestävyys paranee esim. pyörien ja pistekuormien aiheuttaman rasituksen osalta
  • lian, öljyjen ja erilaisten kemikaalien imeytyminen estyy

 

Lisäksi sillä voidaan vaikuttaa:

- lattiapinnan sähköisiin ominaisuuksiin
- pinnan karheuteen
- värisävyyn ja valonheijastamiskykyyn
- lattian ulkonäköön ja koko tilan tunnelmaan

Areenan pyörätuolipaikkojen merkinnät ovat selkeitä ja pinnoite tasainen ja saumaton.

Lataa opas betonilattioiden pinnoitusten suunnitteluun

Kokosimme suunnittelun kannalta kaiken oleellisen yhteen betonilattioiden pintakäsittelystä, jotta sinun olisi helpompaa löytää projektiisi sopiva ratkaisu. Lataa oppaamme betonilattiapinnoitusten suunnitteluun, ja saat kattavan tietopaketin tyypillisiin käyttökohteisiin soveltuvista ratkaisuista ja Tikkurilan tuotteista.

Lataa opas
Teollisuudessa lattiapintojen tulee kestää suurta mekaanista rasitusta.

Ota nämä asiat huomioon betonilattiapinnoitteen valinnassa

Betonilattian pintakäsittelytuotetta valittaessa tulee ottaa huomioon kestävyys-, ympäristökriteeri- ja ulkonäkövaatimukset sekä pinnan helppohoitoisuus ja mahdollinen liukkaus ja sen ehkäiseminen. 

On myös tärkeää tehdä yhteistyötä suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa pinnoitustyöhön osallistuvien ja tilojen käyttäjien kesken.​ 

Tikkurilan lattiapinnoitteiden laaja sävytysmahdollisuus antaa suunnittelijalle lähes rajattomat mahdollisuudet lattiapinnan suunnitteluun, jolla voidaan vaikuttaa merkittävästi tilan tunnelmaan, turvallisuuteen ja käyttäjäystävällisyyteen.

Myös pinnoitusalustan laatu, sen käsittely ja pinnoitustyön olosuhteet saattavat olla määräävä tekijä pinnoiteyhdistelmää valittaessa. Valinnassa on pyrittävä ottamaan huomioon myös huoltotarve ja käytön aikaiset kustannukset. Pinnoitteelta edellytettävät ominaisuudet on asetettava tärkeysjärjestykseen. 

Lue lisää betonilattioiden pintakäsittelyvaihtoehdoista

Kiinnitä huomio erityisesti näihin vaatimuksiin:

 

Vesitiiviys ja vesihöyrynläpäisevyys

Tuotteen alhainen veden läpäisevyys tarkoittaa, että vesi ei imeydy pintakerroksen läpi alustaan. Vesitiiviys on yleinen vaatimus esim. iv-konehuoneissa.

Vesihöyrynläpäisevyys tarkoittaa sitä, että rakenteessa oleva kosteus pääsee ilmaan vesihöyrynä.

Tuote voi olla nestemäistä vettä läpäisemätön, ja samalla myös vesihöyryä läpäisevä, kuten esimerkiksi Tikkurilan kaksikomponenttinen ja liuotteeton Temafloor PU Flex -polyuretaanipinnoite.

Kemikaalinkestävyys

Lattiapinnat saattavat joutua alttiiksi erilaisille kemikaalirasituksille. Lisäksi niiden tulee kestää ammattikäyttöön tarkoitettuja pesu- ja puhdistusaineita. 

Jos etsit lattiapinnoitetta kemiallista rasitusta vaativaan ympäristöön, lataa kemikaalinkestävyys-oppaamme, josta löydät Tikkurilan lattiapinnoitusjärjestelmien kestävyyden yleisimmille kemikaalirasituksille. 

Pesu- ja hoito

Betonilattiamaalien ja -pinnoitteiden yksi tärkeimmistä eduista muihin lattiamateriaaleihin verrattuna on saumaton lattiapinta, jolloin lattia pysyy puhtaampana ja siivous on helpompaa. Oikein huollettuna esimerkiksi epoksi- tai polyuretaanilattia vaatii ensimmäistä huoltomaalausta vasta vuosien, jopa vuosikymmenten päästä. 

On tärkeää noudattaa pinnoitteiden pesu- ja hoito-ohjeita, jotta pinnat pysyvät puhtaina ja siisteinä.

Sähkönjohtavuus (ESD)

Varautumisesta aiheutuvia vaaroja ja haittoja voidaan hallita staattista sähköä poistavalla lattiapinnoitusjärjestelmällä.​ Sähköä johtavista lattiapinnoitteista käytetään lyhennettä ESD, Electrostatic discharge.

Tyypillisiä käyttökohteita, joissa tarvitaan sähköistä varausta poistava lattiapinnoite ovat elektroniikkateollisuuden, teollisuus- ja julkisten tilojen IT-huoneiden sekä herkästi syttyviä tai räjähtäviä aineita käsittelevien ja varastoivien yritysten lattiapinnat.​ 

Lattiapinnoitteiden standardit, luokitukset ja sertifikaatit

Kaikki Tikkurilan pinnoitteet edistävät kestävää rakentamista ja ovat turvallisia käyttää. Tuotekehityksemme pääpaino on sisäilman laatua parantavissa ratkaisuissa, joissa haihtuvien orgaanisten yhdisteiden määrä (VOC-päästöt) ovat aiempaa alhaisempia ja päästöt pienempiä. 

Valikoimaamme kuuluu useita M1-luokiteltuja tuotteita ja järjestelmiä, sekä esimerkiksi LEED- ja BREEAM-ympäristöluokitushankkeiden vaatimukset täyttäviä pinnoitusratkaisuja. Monilla lattiapinnoitteillamme on lisäksi EPD-ympäristöseloste

Lattiapinnoitteet tulee CE-merkitä standardin EN 1504-2 mukaisesti silloin, kun tuotteella on betonia suojaavia tai sen säilyvyysominaisuuksia parantavia ominaisuuksia ja EN 13813 mukaisesti silloin, kun tuotetta käytetään lattiamassana. Katso Tikkurilan CE-merkityt tuotteet.

green building
Haluatko kuulla lisää ratkaisuistamme betonilattiapinnoille? Oikeat käsittely-yhdistelmät kaikille lattioille löytyvät ammattitaitoisen henkilökuntamme avulla.
Ota yhteyttä

Lataa opas betonilattioiden pinnoitusten suunnitteluun

 

on lisätty muistilistalle.
on poistettu muistilistalta.
fi